Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Έκθεση Αγγελικής Σιάμου - Gallerie Έρση, Κολωνάκι Ιανουάριος 2012Οι κριτικοί μίλησαν για αφηρημένη τοπιογραφία. Εγώ θα μίλαγα για προσπάθεια ανακάλυψης αφανών δομών. Και "η αρμονία των αφανών δομών κρείσσων των εμφανών" κατά Ηράκλειτο.