Σάββατο, 1 Μαρτίου 2008

Ο ΑΙΝΣΤΑΙΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

n"Εκεί που ο κόσµος παύει να είναι η σκηνή για τις προσωπικές ελπίδες και επιθυµίες , εκεί που τον παρατηρούµε µε απορία , αναρωτιόµαστε για αυτόν και τον µελετάµε εκεί είναι η είσοδος στο βασίλειο της τέχνης και της επιστήµης .
nΕάν µεταφράσουµε αυτό που νιώσαµε και παρατηρήσαµε µε τη γλώσσα της λογικής , τότε κάνουµε επιστήµη ,
nAν το δείξουµε µε µορφές των οποίων οι σχέσεις δεν είναι προσιτές στην ενσυνείδητη σκέψη αλλά αναγνωρίζονται µε τη διαίσθηση ως µεστές νοήµατος τότε κάνουµε τέχνη."